Premiär – vi kunde inte låta bli!

Alessia and Mats.

(In English below)

Efter att ha jobbat med helt olika sorters event på var sitt håll i många år kunde vi till slut inte låta bli – vi måste göra något tillsammans!

Alessia hade följt sin passion för den oändligt varierade och rika matkulturen från sitt hemland Italien, och för den genuint hjärtliga upplevelsen som bara finns i ett italienskt kök. Och jag hade följt mitt brinnande intresse för vart världen och mänskligheten egentligen är på väg, kontinuerligt knuffad snett framåt av olika sorters innovationer som ständigt ger nya förutsättningar för individer, affärer och samhällen – nya förutsättningar för livet.

Matlagnings- och teambuildingevent på ett håll, och föredrag och seminarier om digitalisering och framtid på ett annat. Tänk om de gick att kombinera… och det är klart att det går!

Kombinationen är ett helgjutet event för hjärna, hjärta och smak som vi tror att ni kommer att älska!

Ett event som också går att variera i oändlighet med sina olika pusselbitar – allt ifrån olika perspektiv på vår framtid och på de möjligheter och utmaningar som nya innovationer ger oss, till de outtömliga variationerna i den italienska smakupplevelsen.

Välkomna att utforma och dela upplevelsen med oss. Välkomna till Digitalian!

Premiere—we couldn’t resist!

Mats and Alessia.

After working with completely different kinds of events on each side for many years, we couldn’t resist—we just had to create something together!

Alessia had followed her passion for the rich and infinitely varied food culture from her country of origin, Italy, and for the truly hearty experience that you only find in an Italian kitchen. And I had followed my burning interest in where the world and humanity really are heading, constantly pushed forward by various kinds of innovations that keep providing new conditions for individuals, businesses, and communities—new conditions for life.

Cooking and teambuilding events here, and talks and seminars about digitalization and future there. Imagine if they could be combined… and of course, they could!

This combination is a complete event for brain, heart, and taste that we think you will love!

An event that can also be varied infinitely with its many pieces of a puzzle—ranging from different perspectives to our future and to the opportunities and challenges that new innovations give us, to the inexhaustible variations in the Italian taste experience.

Welcome to shape and to share this experience with us. Welcome to Digitalian!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s